Japonya’da Asgari Ücret ve Meslek Maaşları?

Japonya, Doğu Asya’da bulunan bir ülkedir. Gelişmiş ekonomisiyle son zamanlarda oldukça dikkat çekmeyi başarmıştır. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Japonya ekonomisi hakkında en fazlaca dört gözle beklenen sorulardan biri şüphesiz Japonya’da asgari ücret rakamının ne kadar olduğudur.

Japonya'da Asgari Ücret

Japonya’da Asgari Ücret

Bir ada ülkesi olan Japonya’nın komşuları içinde; Çin, Şimal Kore ve Cenup Kore bulunur. Japonya isminin güneş ve köken kelimelerinden oluşması sebebiyle Japonya, Doğan güneş ülkesi olarak da isimlendirilir. 2020 senesinde meydana getirilen nüfus sayımına gore ülke nüfusu ortalama olarak.125 milyondur. Ülkenin başkenti ve bununla birlikte en büyük şehri Tokyo’dur.

Japonya gerek ekonomisiyle gerek eğitim seviyesi ile dünya gelişmişlik sıralamasında üst sıralarda bulunur. Uzun yaşam ömrüne haiz olan Japonlar, öteki dünya milletlerine kıyasla daha sağlıklıdırlar. Bunun bir sebebi olarak ülkedeki sıhhat sisteminin dünyadaki en gelişmiş sıhhat sistemlerinden biri olmasını gösterebiliriz. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak gösterilen bu ülkede verilen maaşların ne kadar olduğu bir başka merak mevzusudur. Bu yazımızda Japonya ekonomisi, Japonya’da meslek maaşları ve Japonya’da emekli maaşı şeklinde en dört gözle beklenen mevzuları sizler için detaylı olarak anlattık.

Japonya’da Asgari Ücret Ne Kadar?

Japonya ülke nüfusu son verilere gore ortalama 125 milyon olan bir ada ülkesidir. Ülkenin yüz ölçümü ise 377.973 km2 ‘dir. Ülkenin yüz ölçümü nüfusuna oranla oldukça ufak kalmaktadır. Japonya ekonomisi gelişmişlik düzeyi bakımından ABD Birleşik Devletleri ( ABD) ve Çin’den sonrasında dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir.

Japonya’da asgari ücret Türkiye’de de olduğu şeklinde senede bir kez belirlenir. Japonya’daki asgari ücret uygulamasının Türkiye’den beklide en mühim farkı, Japonya’da her şehre gore değişik bir asgari ücret belirlenmesi olabilir. Japonya’da her şehirde değişik bir asgari ücret uygulanmasının temel sebebi, Japonya’da asgari ücret rakamının şehirlerin yaşam standartlarına gore belirleniyor olmasıdır. Bu sebeple de Japonya’da maaşlar şehirden şehre farklılık izah edebilir.

Japonya’da asgari ücret yıl ekim ayında, aylık olarak değil saatlik olarak belirlenir. Son belirlenen rakama gore Japonya’da saatlik asgari ücret 1.013 Yen olarak açıklandı. Bu rakamı aylık olarak ifade edecek olursak Japonya’da aylık asgari ücret 243.120 Yen’dir. Japonya’da verilen asgari ücretin TL olarak karşılığı ortalama olarak 29 bin TL’dir. Dolar bazında karşılığı ise ortalama olarak 2 bin Dolar’dır.

Japonya Ekonomisi

Japonya Ekonomisi

Japonya Ekonomisi

Japonya, Internasyonal Para Fonu’nun yapmış olduğu 2020 tahminine gore şahıs başına satın alma enerjisini gösteren listede 28. Sırada yer verilmiştir. Aynı listede Türkiye satın alma gücüne gore öteki dünya ülkeleri içinde 48. sıradadır. Bir tek bu listeye bakarak bile Japonya ekonomisi hakkında oldukça kuvvetli bir iktisat olduğu yorumunu yapabiliriz.

Japonya ekonomisini tarihsel bir bakış açısıyla incelemek istersek 2. Dünya Savaşı sonrasından bahsetmeye başlamalıyız. Japonya ekonomisi 2. Dünya Savaşından sonrasında olağanüstü bir halde büyümüştür. Ülke ekonomisi 2008 yılına kadar hızla büyümeye devam etmiş 2008 senesinde ise iktisat büyümesi yavaşlamıştır. Bu yavaşlamanın sebebi 2008 senesinde dünya genelinde yaşanmış olan ekonomik krizdir. Japonya ekonomisinin fazlaca büyük bir kısmını oluşturan ihracat, 2008 senesinde yaşanmış olan ekonomik kriz sebebiyle negatif etkilenmiştir. Japonya hükümeti bu durumdan minimum zararla çıkmak için o yıllarda ülke içi yatırımlara büyük ehemmiyet veren politikaları benimsemiştir.

Japonya ekonomisi oldukça gelişmiş bir ekonomisidir. Ülkeye meydana getirilen yabanı yatırımlar devlet tarafınca desteklenmektedir. Japonya iş yapma kolaylığı açısından dünyada 34. Sırada yer alır. İnsanı gelişme göstergesine gore Japonya dünyada 19. Sırada olup ülkedeki refah düzeyi oldukça gelişmiştir. Bu sebeple de Japonya’da asgari ücret rakamı öteki ülkelere gore oldukça yüksek olup ülkede asgari ücretle çalışan sayısı oldukça azdır. Japonya’da maaşlar da oldukça yüksektir.

Okuyun: Japonya haricinde değişik bir ülkede yaşamak istiyorsanız, Almanya’da Asgari Ücret başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Japonya’da Meslek Maaşları

Japonya gelişmiş ekonomisiyle dünya seviyesinde bir başarı yakalamış durumdadır. Ülkede uygulanan asgari ücretin öteki dünya ülkelerine kıyasla oldukça yüksek bir oranda bulunduğunu söylemek mümkündür.

Japonya’da asgari ücret rakamının bu denli yüksek olması bununla beraber Japonya’da meslek maaşları konusunu da gündeme getirmiştir. Japonya’da maaşlar da öteki dünya ülkelerine kıyasla oldukça yüksektir.

Japonya’daki meslek maaşlarına birkaç örnek vermek gerekirse;

Japonya’da yaşayan bir hekim averaj aylık 8742 Dolar kazanmaktadır.
Japonya’da yaşayan bir mühendis averaj aylık 5104 Dolar maaş almaktadır.
Japonya’da yaşayan bir öğretmen aylık averaj 3774 Dolar maaş almaktadır.
Japonya’da yaşayan bir mimar aylık averaj 4398 Dolar maaş almaktadır.
Japonya’da yaşayan bir diş hekiminin aylık kazancı averaj 10751 dolardır.
Japonya’da yaşayan bir polis memurunun aylık kazancı averaj 3014 dolardır.
Japonya’da yaşayan bir baytar hekimin aylık averaj kazancı 5050 dolardır.
Japonya’da yaşayan bir otomobil tamircisinin aylık averaj kazancı 3068 dolardır.
Japonya’da yaşayan bir finansal analistin aylık averaj kazancı 4778 dolardır.
Japonya’da yaşayan bir kaynak ustasının aylık averaj maaşı ise 3448 dolardır.

Japonya Emekli Maaşları

Japonya’nın oldukça gelişmiş ve kuvvetli bir ekonomiye haiz bulunduğunu söylemiştik. Japonya’da asgari ücret ve verilen maaşların öteki dünya ülkelerine kıyasla çok çok fazla bulunduğunu söyleyebiliriz. Peki, Japonya’da bu denli yüksek verilen maaşlar emeklilikte iyi mi bir etkiye haiz?

Japonya dünya üstünde en uzun ömürlü insanların yaşamış olduğu ülkeler içinde bulunmaktadır. Nüfusun mühim bir kısmı yaşlı insanlardan oluşmaktadır. Bu yaşlı nüfusun doğrusu 60 yaş üstü insanların üçte ikisi emekli olduktan sonrada iş yapmaktadır. Bunun en büyük sebebi normal olarak ki ülkede verilen emekli maaşlarının kafi olmayışıdır. Japonya’da maaşlar ve asgari ücretin oldukça dolgun olmasına karşın Japonya emekli maaşları rahatça geçinebilmek için kafi değildir.

Japonya’da emekli yaşı 65 yaştır. Fakat bir çok insan ilerde daha rahat bir yaşlılık yaşamak istediği için emeklilik yaşını uzatarak 70 yaşlarında emekli olmaktadır. Ülkede 65 yaşlarında emekli olan kişiler aylık averaj 860 dolar emekli maaşı almaktadır. Japonya’da 70 yaşlarında emekli olan kişiler ise aylık averaj 1050 dolar emekli maaşı almaktadır. Verilen bu emekli maaşı sayıları ülkede uygulanan asgari tutara ve öteki meslek maaşlarına gore bir fazlaca düşüktür. Bu yüzden de ülkede yaşayan 65+ yaşlı kişilerin %10 ‘nu yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Emeklilik yaşı gelen kişiler emekli olduktan sonrasında 2.bir işte emek harcamayı tercih etmektedir.

Japonya’da Alım Gücü

Bir ülkenin alım enerjisini ve para kıymetini anlayabilmek için ilk olarak alım gücünün her ülkede kura bağlı olmadığını bilmek gerekir. Bu cümleyi açıklamak gerekirse dışa bağımlığı düşük olan ülke ekonomilerinde kur farkına bağlı olarak halkın alım gücünde negatif bir değişiklik olmamaktadır. Japon halkının alım gücü oldukça yüksektir.

Bir Japon yeni 0,0082 dolardır. Bir Türk lirası ise 0,067 dolara denk gelmektedir. Bu sayılara ve Türk halkının şuan ki alım gücüne bakarak Japon halkının da alım gücünün oldukça azca bulunduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Japonya ekonomisi üretim sektöründe oldukça başarıya ulaşmış ve dışa bağımlılığı azca olan bir ülkedir. Türkiye ise dışa bağımlılığı fazlaca fazla olması sebebiyle bu kur farkından oldukça etkilenen bir ekonomiye haizdir.

Japon yeninin ve dolar içinde bu denli kur farkı bulunması, Japon halkının alım enerjisini negatif etkilememektedir. Japonya’da alım gücü oldukça yüksektir. Ülkedeki enflasyon sıfıra yakındır. Japonya’da asgari ücret ile geçinen bir şahıs Türkiye’deki bir kişinin karşılaşmış olduğu yüksek faiz ve yüksek enflasyon oranları ile karşılaşmaz. Bunun en büyük sebebi Japonya ekonomisinin üretim sektöründeki başarısı ve dış bağımlığının oldukça düşük olmasıdır.

Japonya Market Tutarları

Japonya ekonomisinin büyüklük açısından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğundan bahsetmiştik. Japon yeni her ne kadar dolar karşısında kur farkı sebebi ile değersiz şeklinde algılansa da gerçekte bu şekilde olmadığını söylemiştik.

Japonya ekonomisinin temelinde dışa bağımlılığın fazlaca düşük olması sebebiyle Japon haklının alım gücü oldukça yüksektir. Bu ifadeye gore, Japonya’da asgari ücret tutarının halkın alım enerjisini düşürmediğini aksine oldukça kafi bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunun en büyük sebeplerinden biri olarak, Japonya’da verilen asgari ücretin şehirlerin yaşam standartlarına gore belirlendiğini gösterebiliriz. Japonya verilen asgari ücretin kafi bulunduğunu açıklamak için Japonya market tutarları mevzusuna bir göz atabiliriz.

Japonya’da bir litre sütün fiyatı 193 Japon yenidir(¥).
Bir kilo peynirin fiyatı ise 1800 Japon yenidir (¥).
Popüler bir marka bir şişe biranın fiyatı 362 Japon yenidir (¥).
Bir paket sosisin fiyatı ise 2900 Japon yenidir (¥).
1 kilo elma 700 Japon yenidir ( ¥).
1,5 litre suyun fiyatı ise 125 Japon yenidir (¥).
Japonya’da bir paket sigaranın fiyatı ise averaj 500 Japon yenidir (¥).

Japonya’da Ev Kiraları

 Japonya dünyanın en kalabalık nüfusuna haiz ülkelerden biridir. Son nüfus sayımın verisine gore Japonya nüfusu 125 milyondur. Ülkenin kalabalık nüfusuna rağmen yüzölçümünün oldukça ufak bulunduğunu söylemiştik.  Ülkedeki yoğun nüfusa karşılık ufak yüz ölçümü sebebiyle konut sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu sebeple de Japonya’da kiralık ev bulmak bir fazlaca zor olmaktadır.

Japonya’da ev kiraları şehirden şehire oldukça değişmektedir. Şehirden şehire değişen bu temel yaşam maliyetleri Japon halkı için fazlaca büyük sorun arz etmemektedir. Bunun en mühim sebebi normal olarak ki Japonya’da asgari ücret tutarı hesaplanırken şehrin kira tutarları şeklinde temek yaşam maliyetlerinin göz önünde bulundurulmasıdır.

Japonya’da ev kiraları şu şekildedir;

Kent merkezinde bir stüdyo dairenin aylık kirası 87,367 ¥.
Kent merkezinden uzak, stüdyo bir dairenin aylık kirası ise 58,082 ¥.
Kent merkezinde ve 3 odalı bir evin aylık kirası 192,582 ¥.
Kent merkezinden uzak, 3 odalı bir evin aylık kirası ise 113,512 ¥.

Bu sayılara bakarak Japonya’daki ev kiralarının oldukça yüksek bulunduğunu düşünebiliriz. Fakat Japonya’da asgari ücret rakamının 243.120 ¥ ve ülkede asgari ücretle çalışan sayısının oldukça düşük bulunduğunu göz önünde bulundurmalıyız.

Japonya Yaşama Maliyeti 

Japonya ülkelere gore yaşam kalitesi açısından dünyada 9. Sıradadır. Ülkedeki yaşam maliyetleri Japonya asgari ücret tutarına gore kıyaslandığında oldukça kafi olduğu görülmektedir.

Japonya’nın başkenti olan tokyoda yaşam maliyetleri öteki şehirlere gore birazcık daha çok olsa da ülkedeki genel yaşam maliyeti halk tarafınca oldukça kolay karşılanmaktadır. Japonya yaşama maliyeti mevzusuna birazcık daha detaylı yer verecek olursak genel yaşama maliyetleri şu şekildedir;

Japonya’da aylık toplu taşıma maliyeti 10 bin ¥.
Japonya’da aylık kira maliyeti averaj 57 -87 bin ¥.
Japonya’da günlük yiyecek harcaması ise 900 ¥.
Japonya’da bir kahvenin fiyatı ise 400 ¥.
Japonya’da bir biranın fiyatı 450 ¥.
Japonya’da bir beyaz perde bileti ise 1800 ¥.

Japonya’da eğitim, yeme içme, kültürel aktiviteler şeklinde naturel yaşam maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda aylık yaşam maliyeti averaj 1120 dolar olmaktadır.

Japonya’da Enflasyon 

Japonya’da enflasyon mevzusundan bahsetmeden ilkin Japonya’da uzun süredir yaşanmış olan deflasyon mevzusundan bahsetmeliyiz. Japonya’da 1990’lı senelerden beri yaşanmış olan deflasyon problemi sebebiyle ekonomide büyük bir durgunluk yaşanmıştır. Ekonomide yaşanmış olan bu durgunluk ülkede kronik bir sorun haline gelmiştir. Enflasyonun sıfıra yakın olması ve fiyatlarda devam eden bir düşüş yaşanması ülke ekonomileri için gelişme bağlamında negatif bir etkiye haizdir. Peki deflasyon nedir?

Deflasyon fiyatlardaki devamlı düşmeyi ifade den bir kavramdır. Deflasyonun iki temel sebebi vardır. Bunlardan ilki talep yetersizliği olan ürünün satılamaması ve ürün fazlalığından ortaya çıkan deflasyon negatif talep şoku olarak isimlendirilir. İkinci olarak arzda ortaya çıkan fazlalık sonucu talebin kafi olmaması durumudur. Bu durum pozitif arz şoku olarak isimlendirilir.

Japonya’da enflasyon oldukça düşük ve sıfıra yakındır. Ülkede tertipli olarak düşen fiyatlar sebebiyle halk tarafınca kafi talep oluşturulmamaktadır. Böylece ülke ekonomisinin büyümesi kronik bir halde engellenmiş olur. Ülkede deflasyon sorununu ortadan kaldırmak için satış vergilerinde meydana getirilen arttırılma sebebiyle 2014 senesinde enflasyon %3 oranında artmıştır. Böylece ülkedeki şirketlerin kar oranlarının artması hedeflenmiştir.

Japonya’da İş Bulmak

Japonya gelişmiş ve kuvvetli ekonomisiyle dünyanın dört bir tarafındaki insanoğlu tarafınca oldukça dikkat çekici bulunmaktadır. Japonya’da asgari ücret tutarının yüksek oluşu ve ülkede çalışan kesimin fazlaca azının asgari ücretle çalmış olduğu göz önünde buldurulunca Japonya çalışmak isteyenler sayısı bir fazlaca fazla olmaktadır. Son zamanlarda Japonya’da iş bulmak kişilerin sayısının bir fazlaca arttığını söylemiştik. Peki, Japonya’da iş iyi mi bulunur? Japonya’da çalışmak için bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir;

Japonca Bilmek
Vize almak
İş başvurusunda bulunmak

Japonya’da emek harcamayı düşünüyorsanız, minimum düzeyde bile olsa temel Japonca bilginizin olması gerekmektedir. Ülkedeki birçok şahıs İngilizce bilse bile işverenler çalışanlarını seçerken Japonca bilip bilmediğine dikkat etmektedir. Japoncayı çeşitli dil kursları aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Japonya’da çalışmak istiyorsanız, emek verme vizesine haiz olmanız şarttır. Lüzumlu detayları ve sizden istenen belgeleri Japonya Büyük Elçiliği’ne ilişkin internet adresinden öğrenebilirsiniz. Bağlantıya tıklayarak Japonya Büyük Elçiliği web sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

Japonya’da çalışmak için iş başvurusunda bulunabileceğiniz birçok internet sayfası bulunmaktadır. Buradan sizden istenen detayları doğru bir halde girerek kolayca iş başvurusunda bulunabiliriz. Bu sitelerden bazıları şu şekildedir;

Japonya’da Yaşamak İsteyenlere Tavsiyeler

Japonya gelişmişlik açısından ABD birleşik devletlerinden sonrasında dünyanın en büyük ikinci ekonomisine haiz olan ülkedir. Ülkede eğitim seviyesi, teknolojik gelişmişlik ve refah düzeyi tüm Avrupa ülkelerinden daha ileri bir seviyededir. Ülkede verilen maaşlar ve Japonya’da asgari ücret tutarı oldukça kafi bir durumdadır. Japon halkının alım gücü oldukça yüksektir.

Japonya’da yaşamak isteyenlere tavsiyeler de bulunmak istersek, ilk olarak dil öğrenmelerini tavsiye edebiliriz. Ülkede İngilizce bilen sayısı bir fazlaca fala olsa da Japonlar oldukça milliyetçi insanlardır. Bu yüzden Japoncayı en azından temel düzeyde öğrenerek Japonya’ya gitmenizi tavsiye ediyoruz. Ülke endüstri ve üretim alanında oldukça ileri düzeyde olduğundan bu alanlarda iş bulmanız daha kolay olacaktır. İş başvurusunda bulunurken yukarıda bahsettiğimiz siteler aracılığı ile size en uygun işi rahatça bulabilirsiniz.

Japonya’da yaşamak için normal olarak ki emek verme vizesine haiz olmanız gerekmektedir. Japonlar eğitime oldukça ehemmiyet veren bir millet oldukları için Japonya’da yaşama adımını dil okulları aracılığı ile daha kolay bir halde atabilirsiniz.

Yorum yapın