Dernek Nasıl Kurulur | Dernek Kurma Maliyeti 2023

Bir dernek oluşturmak isteyen ve dernek oluşturmak için hazırlıklar icra eden kişiler Dernek iyi mi kurulur sorusunu çoğunlukla sormaktadır. Bilgilerin, deneyimlerin ya da çalışmaların paylaşılmış olduğu bu alanların ortaya çıkarılabilmesi için belli aşamalardan geçilmesi gerekmektedir. Sadece kişiler bu mevzuda tecrübesiz olduğundan dolayı araştırmalara girmekte ve kafi sonuçlarda alamamaktadır. Derneğin iyi mi kurulacağını ve hangi prosedürleri yerine getirilmesi gerektiğine dair tüm detaylar aşağıda yer almıştır.

 

Dernek Iyi mi Kurulur?

Dernek Nasıl Kurulur

Dernek Iyi mi Kurulur

Dernek oluşturmak için 23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren ve hala yürürlükte olan 5253 sayılı dernekler kanununun 2. maddesine nazaran 7 gerçek ve tüzel kişinin bir araya gelmesi sonucu oluşturmuş olduğu topluluklar anlamına gelmektedir. Bu alanlarda emekler ve bilgiler devamlı olarak birleştirilmekte ve paylaşılmaktadır.

Dernek kurabilmek için kişilerin fiili ehliyete haiz olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte dernek kurabilmek için belli belgelerin de temin edilmesi gerekmektedir. Tüzel ya da gerçek şahıs tarafınca doldurulmuş ve imzalanmış bildirim formu kesinlikle lüzumlu olan belgeler içinde yer almıştır. Dernek kurucuları tarafınca imzalanmış Dernek tüzüğü 2 tane olacak şekilde dosyaya eklenmelidir. Dernek kurucularının içinde herhangi bir tüzel kişilik bulunuyor ise kurum belgesi ve yerleşim yeri belgesi kararının fotokopisi dosya içinde bulunmalıdır.

Derneği oluşturmak isteyen kişiler içinde yabancı uyruklu kişiler bulunuyor ise oturma iznine haiz olduğuna dair belgelerin fotokopileri yer almak durumundadır. Tebligat ve yazışma almaya yetkili olan kişilerin adları soy adları ve yerleşim yerlerinin detaylı bir halde yer almış olduğu listeyi dosyaya eklemelidir. Derneğin merkezi olarak oluşturulacak olan tapunun kat malikleri tarafınca oy birliği ile alınmış olan karar örneği de gene dosyada yer alması ihtiyaç duyulan evraklar içinde bulunmaktadır.

Çocuk derneklerinde tüzel kişilerin kurucu ya da üye olması mümkün değildir. Bu yüzden hangi etkinlik ile bir dernek kurulacağı ve derneğin içinde ne şeklinde bilgiler paylaşılacağı detaylı bir halde kararlaştırılmalı ve buna nazaran kurulum işlemleri gerçekleştirilmelidir.

 

Dernek Kurmanın Yararları ve Avantajları

Dernek iyi mi kurulur sorusunu soran kişiler bununla beraber dernek kurmanın yararları hakkında da detaylı bir araştırma gerçekleştirmektedir. Pek oldukca bilginin ve birikimin paylaşılmış olduğu bu alanlar kişilerin kendilerini geliştirmelerine ve oldukca daha iyi bölgelere yetişebilmelerine de olanak sağlamaktadır. Türkiye’de pek oldukca değişik dernek bulunmaktadır. Küçüklere, ailelere, takımlara ya da hanımefendilere yönelik olan derneklerin yanı sıra, alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığı ile savaşım eden dernekler de yer almıştır. Bu dernekler kişilere yardım eli uzatmakta ve cemiyet için sıhhatli bir kişi olmalarına da destek sağlamaktadır. Bu yüzden dernek kurulumu gerçekleştirecek olan kişiler aslına bakarsak hem topluma hem de bireye yararlı bir adım atılmış olmaktadır.

 

Yardım ve Köy Derneği Iyi mi Kurulur?

 

Dernek iyi mi kurulur? Sorusunu soran kişiler bununla beraber köy derneğinin iyi mi kurulduğunu da merak etmektedir. Köy derneği kurabilmek için ilk olarak derneğin adının ve merkezinin oluşturulması gerekmektedir. Herhangi bir şubesinin olup olmayacağı ve merkezinin nerede olacağı belirtilmelidir. Bu bilgilerin hepsi de derneğe ilişkin tüzükte yer almıştır. Derneğin hangi alanda etkinlik gösterdiği ve hangi bölgelerin etkinlik kapsamına girmiş olduğu de belirtilmektedir. Derneğin amacı, emek verme mevzuları, etkinlik alanı ve dernekçe gerçekleştirmek istedikleri mevzular gene tüzük içinde detaylı bir halde yer almak durumundadır.

 

Derneğin maddi ya da tinsel destek alanları, kurs ya da seminer şeklinde faaliyetler düzenleyip, düzenlemeyecekleri, herhangi bir araştırma ya da geliştirmede bulunup bulunmayacakları şeklinde pek oldukca unsur tüzükte bulunmak durumundadır. Bununla birlikte dernek işlemleri ile ilgili bilgiler de gene tüzük içinde yayınlanmak durumundadır.

Köy derneği oluşturmak dernek kurulumu ile aynı aşamalardan geçmektedir. Köy derneklerinde de gene 7 tüzel ya da gerçek şahıs bulunmak durumundadır. Bunun haricinde tüm işlemler dernek kuruluşu ile aynı şekilde seyretmektedir.

 

Dernek Oluşturmak İçin En Azca Kaç Şahıs Lüzumlu

Dernek iyi mi kurulur sorusunu soran kişiler bununla beraber derneklerin kaç kişiyle kurulacağını da merak etmektedir. Herhangi bir derneğin kurulabilmesi için minimum 7 tüzel ya da gerçek kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. 7 kişiden daha azca sayıda kişiler bir araya gelseler dahi dernek kuruluşu kanun kapsamında gerçekleştirilememektedir. Bu yüzden dernek kuruluşu gerçekleştirecek olan kişilerin lüzumlu evrakları ve uygulanması ihtiyaç duyulan prosedürleri detaylı bir halde araştırmaları ve sonrasında dernek kuruluşu için faaliyete geçmeleri gerekmektedir. Türkiye’nin neresinde olursa olsun 7 kişiden daha azca sayı ile dernek oluşturmak ne yazık ki mümkün değildir.

 

Dernek Kurma Şartları

Dernek iyi mi kurulur sorusunun yanı sıra kişiler dernek kurma şartlarını da merak etmektedir. Dernek kurabilmek için belli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 2018 yılı itibariyle bir derneği kurabilmek için ihtiyaç duyulan şartlar aşağıda detaylı bir halde yer almıştır.

 

###  Kişilerin evvelinde izin almasına gerek olmadan dernek kurma hakkı bulunmaktadır. Bu işlemi yapabilmek için belgelerin yetkili olan mercilere teslim edilmesi kafi olmaktadır.

###  Anayasanın 33. maddesinde dernek oluşturmak ile ilgili bilgiler detaylı bir halde yer almıştır.

###  Teslim edilen belgelerin kanuna aykırı olduğu tespit edilmiş olduğu takdirde derneğin faaliyetlerinin durdurulması ve tamamen kapatılması için mahkemelere başvuruda bulunulabilmektedir.

###  Derneğin ne amaçla kurulacağı ve ne şeklinde faaliyetler gerçekleştirileceği mühim faktörler içinde yer almıştır. Bu yüzden minimum 7 kişiden oluşan bir kurul bir araya gelmiş olarak derneğin kurum işlemleri için lüzumlu olan belgeleri temin etmekte ve ilgili mercilere de teslim etmekle yükümlüdür.

###  Dernek iyi mi kurulur sorusunu soran kişiler bununla beraber talep edilen belgeleri de merak etmektedir. Dernek oluşturmak için talep edilen belgeler ise aşağıda detaylı bir halde yer almıştır.

 

Dernek Oluşturmak İçin Lüzumlu Belgeler

Dernek oluşturmak için kuruculardan belli belgeler talep edilmektedir. Bu belgeler ise aşağıda detaylı bir halde yer almıştır.

###  Minimum 7 kurucu aracılığı ile imzalanmış ve eksiksiz bir halde doldurulmuş kurum bildirim formu dosya içine eklenmelidir.

###  Her sayfasının dernek kurucuları tarafınca imzalanmış olduğu dernek tüzüğü gene dosyaya eklenmesi ihtiyaç duyulan evraklar içinde yer almıştır.

###  Dernek kurucuları içinde tüzel kişiler var ise tüzel kişilerin unvanı, kurum belgesi, yerleşim yeri ve yetkilendirilen gerçek şahıs ile beraber alınmış kararın fotokopisi evraklara eklenmelidir.

###  Kurucuların içinde yabancı uyruklu kişiler bulunuyor ise bunların Türkiye’de yaşama hakkı olduğuna dair belgelerin fotokopileri, tebligat ve yazışma yetkisi bulunan kişilerin yerleşim bölgeleri, adları ve soyadları, dernek merkezi olacak olan yerin tapu kütüğünde bulunduğunu kanıtlayacak olan tapusu ve oy birliği ile alınmış olan karar dosya haline getirilerek ilgili makamlara teslim edilmek durumundadır.

###  Tüm bu evraklar teslim edildikten sonrasında ise kişilere “alındı” belgesi teslim edilmekte ve sonrasında da lüzumlu incelemeler gerçekleştirildikten sonrasında derneğin faaliyetine başlanmaktadır.

###  Yasa dışı faaliyetler ve kamu güvenliğini tehdit edecek herhangi bir dernek oluşturmak ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kesinlikle yasaktır. Bu yüzden kişilerin etkinlik alanlarını doğru bir halde belirlemeleri ve buna nazaran kurum işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

Dernek Kurma Maliyeti

Dernek iyi mi kurulur sorusunu soran kişiler bununla beraber dernek kurma maliyetini de merak etmektedir. Aslen dernek kurmanın pek de bir maliyeti bulunmamaktadır; fakat kişiler gene de faaliyete geçmeden ilkin detaylı bir araştırma gerçekleştirmekte ve sonrasında adımları buna nazaran atmaktadır. Dernek için çıkarılacak imza sirküleri ortalama olarak 150 TL şeklinde bir rakama karşılık etmektedir. Bunun haricinde kiralanacak olan dernek binasının aylık kirası ödenmektedir. Binaya ilişkin herhangi bir kesinti ya da buna benzer gider bulunuyor ise gene kurucular kendi aralarında bu giderleri paylaşmaktadır.

 

Herhangi bir müşavir ya da hukuk danışmanına dernek kurum aşamasında gereksinim duyulabilmektedir. Bu yüzden kişilerin hukuk kişileri ile beraber hareket etmeleri ve herhangi bir yanlış yapmamaları için tüm bilgileri danışmaları da tavsiye edilmektedir. Pek oldukca kişinin maliyetli bir işmiş şeklinde görmüş olduğu ve dernek iyi mi kurulur sorusundan ziyade daha oldukca maliyetini merak etmiş olduğu bu husus, aslına bakarsak yüksek maliyetler ile gerçekleştirilmemektedir. 18 yaşını bitirmiş olan ve cemiyet yararına faaliyetler gerçekleştirmek isteyen pek oldukca şahıs düşük maliyetler ile dernek kuruluşu gerçekleştirebilmekte ve bu alanda da faaliyetlerini devam ettirebilmektedir.

Okuyun: Vakıf Iyi mi Kurulur

Dernek Adı Iyi mi Olmalıdır?

Dernek iyi mi kurulur sorusunu soran kişiler bununla beraber dernek adı mevzusunda iyi mi karar verileceğini de merak etmektedir. Derneklerin logo ya da rozet seçerken son aşama dikkatli olmaları gerekmektedir. Türk devletlerine ilişkin flamalar, amblemler ve bayraklar da gene derneklerin kullanılmayacağı unsurlar içinde yer almıştır. Derneklerde isim seçimi gerçekleştirilirken belli adların izin alarak kullanılabilmesi mümkün olmaktadır.Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Ulusal, Türkiye ya da Türk şeklinde adlar bakanlıkların izni dahilinde kullanılabilmektedir. Bu yüzden kişiler herhangi bir dernek adının başına ya da sonuna bu adlardan birini getirmek istedikleri takdirde bakanlığına yazılı başvuruda bulunmakta ve gelecek olan yanıta nazaran isim kullanımı gerçekleştirebilmektedir. Normal olarak kişilerin izin alabilmesi için de lüzumlu belgeleri yerine getirmesi gerekmektedir. Dernek üyelerine ilişkin bir sıralama, derneğin yapmış olduğu faaliyetler, gelecekte yapmayı düşündükleri işler ve şu ana kadar yapmış olduğu hizmetler ile beraber izni alınacak olan kelimelerin kullanılabilmesi için alınmış bir karar örneği bakanlığa teslim edilmek durumundadır. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonrasında valilik talep ile ilgili değerlendirmeyi ve araştırmaya gerçekleştirmekte sonrasında da kendi görüşünü en geç bir ay içinde süratli bir halde bakanlığa göndermektedir. Bakanlık ise lüzumlu incelemeleri gerçekleştirdikten ve valinin görüşünü de değerlendirdikten sonrasında başvuruyu karara bağlamaktadır. Son olarak da İçişleri Bakanlığı aracılığı ile verilen karar valiliğe gönderilmekte ve valilik tarafınca da izin almak isteyen derneğe informasyon aktarımı sağlamaktadır.Dernek iyi mi kurulur sorusunu soran kişiler dernek kuruluşlarını gerçekleştirdikten ve izin almak için müracaat sağlandıktan sonrasında netice pozitif yönde ise iznini aldıkları adları dernek adının başlangıcında ya da sonunda kullanabilmektedir.Dernek iyi mi kurulur sorusunu soran kişiler bununla beraber izin alabilmek için derneklerde ne şeklinde şartlar arandığını da merak etmektedir. İsim için izin başvurusu gerçekleştirecek olan derneklerin 1 yıldan beri etkinlik gösteriyor olması gerekmektedir. Bununla birlikte gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve verdiği hizmetlerin kesinlikle topluma yararlı sonuçlar elde etmeye olanak sağlaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öteki dernekler ile benzer özellikleri gösteren ve izin almak için başvuruda bulunan derneklerin fazla üyeye haiz olması gerekmektedir. Bir öteki mühim unsur ise son üç yıl içinde minimum üç proje ya da gerçekleştirmiş olduğu faaliyeti belgelendirmesi ve bakanlığa sunulması gerekmektedir. İzin başvurusunda bulunan derneklerin ikamet etmiş olduğu il haricinde değişik 3 ilde de şube temsilciliğinin bulunması gerekmektedir. Derneğin minimum üç şehirde temsilciliğinin bulunması da büyük ehemmiyet arz etmektedir. Son olarak başvuruda bulunacak olan derneğin genel kurulda sonucu almış olması da gerekmektedir.

Güncelleme: Dernek oluşturmak için minimum 7 şahıs olunması icap ettiğini yazı içinde belirttik. Sadece bu 7 kişinin ilk 6 ay içinde minimum 16 şahıs olması gerekmektedir. Kısaca dernek ilk genel kurulu 16 şahıs ile gerçekleştirilmelidir. Bu 16 kişinin 5’i yedek, 5’i asil yönetim kurulu üyesi, 3’ü asil, 3’ü yedek denetim kurulu üyesi olarak seçilir. Eğer 6 ay içinde ilk dernek genel kurulu yapılmaz ise, derneğin kendiliğinden feshi gerçekleşecektir.

Dernek iyi mi kurulur, Dernek Kurma Maliyeti ve Denek Kurum İşlemleri ” başlıklı yazının sonuna geldik. Sorularınızı yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

Yorum yapın