2023 Yılında Esnafa Verilen Hibe Destekleri

Son yıllarda çeşitli salgın hastalıklar sebebiyle birçok esnaf ciddi anlamda zor zamanlar yaşamaya başladı. Hem maddi hem de tinsel açılardan zor bir dönemden geçilmesi esnafın devlet tarafınca desteklenmesini lüzumlu hale getirdi. Minik esnafların ayakta kalabilmeleri ve daha iyi standartlarda iş yapabilmeleri için birçok bağışlama destek paketi hazırlandı. Bunların yanında AB destekleri ile faizsiz olarak verilen krediler de esnafın yaşam standartlarını düzeltmede mühim bir yere haizdir. Esnafa verilen kredi ve bağışlama desteğinin de belirli şartları bulunuyor. Bu hibeden yararlanabilmek için de esnafın ilgili kurumlara başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Esnafa bağışlama destekleri kapsamında birçok esnaf zor durumdan kurtulabilme imkanı elde edebilecektir.

Esnafa Verilen Bağışlama Destekleri

Esnafa Verilen Hibe Destekleri

Esnafa Verilen Bağışlama Destekleri

Esnafa 2022 senesinde yaşanmış olan zorluklardan dolayı verilecek olan bağışlama desteği hazineden karşılanacaktır. Bu bağışlama 3 yıla bölünerek verilecek olup toplamda 90 milyon TL tutarını buluyor. Esnaf olarak çalışan kişiler bu hibeden 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yararlanacaklardır. Pandemi periyodunun insanların üstünde oldukça ciddi etkilerinin olduğu söylenebilir. Bundan dolayı de esnaf için 3 senelik bir bütçe hazırlanarak esnafın bu desteklerden yararlanması sağlanacak.

Bilhassa tedbir sebebiyle kapanmaya gidilen zamanlarda devamlı olarak iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf bu desteklerden yararlanma imkanı bulabilecektir. Esnafa bağışlama destekleri kapsamında birçok şahıs işini devam ettirebilme imkanı elde edebilecek.

 

Esnaf İçin 3 Senelik 90 Milyon Finansman

Esnafa bağışlama destekleri 3 senelik bir program çerçevesinde hazırlanıyor. Bu programa bakılırsa esnafa verilebilecek olan bağışlama desteği 90 milyon tutarında olup 2022, 2023, 2024 yıllarına bölünerek verilecektir. Bu destek sunar yardımıyla esnaf olarak hizmet veren kişiler birçok gereksinimlerini karşılayabilme imkanı elde edebilecektir. Kira desteği, gelir kaybı benzer biçimde alanlarda oldukça ciddi anlamda destek sunar sunulacaktır.

2022 senesinde de gömü garantili olarak kredi sağlayacak olan devlet 2023 senesinde 30 milyar ve 2024 senesinde de 32 milyar lira destek vererek esnafa mühim yardımlarda bulunmayı planlıyor. Kooperatiflerin desteklenmesi programlarının kapsamında da gene esnaflara ciddi anlamda destek sunar verilmesi planlanıyor. Esnafa bağışlama destekleri yanında faizsiz krediler de esnaf için sunulan avantajlar içinde yer verilmiştir.

Tecim Bakanlığına ilişkin olan 2022 bütçesine bakılırsa bir sonraki yıl için iç ticareti güçlendirmek ve esnaf rekabetinin artırılmasını sağlayacak şekilde uygulamalar planlanıyor. Bu uygulamalar içinde kümelenme desteği ve elektronik çek benzer biçimde uygulamalardır.

 

Kümelenme Desteği Nedir? Hedef Kitlesi Kimlerdir?

Esnafa bağışlama destekleri kapsamında hazırlanan destek sunar içinde kümelenme desteği de bulunuyor. Bu destek programının hedef kitlesi rekabet edilebilirlik derecesini çoğaltmak ve ekonomik faaliyetlerinin daha tertipli bir sistem içinde gerçekleştirilmesini isteyenlerdir. Kümelenme bilinci ile gerçekleştirilmek istenilen eşit bir rekabet ortamı yaratabilmek ve sürdürülebilirliği artırabilmektir.

Belirli bir coğrafyada yoğunlaşan ve birbirileri ile ilgili olarak aynı ya da benzer sektörlerde bulunan firmalar, kurum ya da tüzel kişilerin bu destek programı kapsamında iş birliğini ifade etmektedir. Kümelenme birlikteliği de belirli şartların yerine getirilmesini gerektirmektedir.

Bu destek programında ekonomik coğrafyasında yer edinen bir endüstri odası olmak zorundadır. Eğer endüstri odası yok ise tecim ve endüstri odası ile bir üniversite olması gerekiyor. Bunların yanında çeşitli kurum, kuruluşlar da gene bu beraberlik içinde yer almak durumundadır. Bunların yanında kümenin ana etkinlik alanında minimum 20 şirket bulunması da sürdürülebilirlik açısından mühim bir detaydır.

 

Kümelenme Birlikteliği İçerisinde Yer Alabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Esnafa bağışlama destekleri yanında hazırlanan destek programları çerçevesinde kümelenme birlikteliği mühim avantajları bir arada getiriyor. Bu avantajların başlangıcında da aynı kolda olan şirket ve esnafların iş birliği içinde olmasını sağlamaktır. Bu şekilde hem minik esnaf ve firmalar daha iyi standartlarda emek harcama imkanı elde edebilecek hem de büyük firmalar için ürün tedarikleri daha kolay hale getirilecektir. Kümelenme birlikteliğine dahil olabilecekler içinde şunlara yer verilebilir:

Mahalli yönetimlerİl hususi idareleriÜniversite ve araştırma kurumlarıTeknoloji geliştirme bölgeleriSerbest bölgelerİhracatçı birlikleriEndüstri bölgeleriSanayi odalarıOrganize endüstri bölgeleriEndüstri bölgeleriKümelenme birlikteliğin ile ilgilenen dernekler, vakıf ve kooperatifler

Bu kurum ve kuruluşlar kümelenme desteğinden yararlanabilecekler içinde yer ediniyor. Bu birlikteliklerin sıhhatli oluşabilmesi için performans kriterlerinin oldukça iyi bir halde belirlenmesi gerekiyor. Bununla beraber mutabakat içinde yol alınması ve bir yol haritası hazırlanması önemlidir. Her bir paydaşın kendi hedefleri doğrultusunda katılmış olduğu bu programda ortak hedeflerin belirlenmesi ve faaliyetlerin de belli olması büyük bir ehemmiyet taşıyor. Çıkar çatışmalarının çözüme ulaşması ve rekabetçiliği çoğaltmak için bilhassa teknolojik yeniliklere yer verilmesi de mühim detaylar içinde yer ediniyor.

Esnafa bağışlama destekleri kapsamında düzenlenen kümelenme destekleri firmaların ihracata yönlendirilmesi amacı ile hazırlanan bir sistemdir. Bu sistem kapsamında satın alma, danışmanlık ve kredi faizleri şeklinde bir destek uygulanacaktır. Internasyonal alanda rekabetin artırılabilmesi amacı ile firmaların bu tedarik zincirinde daha etkin durumda olabilmeleri için yapacakları harcamalar Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri kapsamında desteklenecektir.

 

Esnafa Elektronik Çek Desteği

Esnafa bağışlama destekleri yanında artık çek dolandırıcılıklarının önüne geçilebilmesi için elektronik çek uygulaması da getiriliyor. Bu çek uygulamasında düzmece çek ya da karşılıksız çek benzer biçimde problemler ortadan kaldırılıyor. Elektronik çek ve bono kullanım oranlarının her geçen yıl daha da fazla artış göstermesi elektronik çek desteğini lüzumlu hale getiriyor. Yurt dışı birim, tanıtım ve marka destek programları çerçevesinde birçok şirket desteklerden yararlanabilme şansına haiz olabilecektir.

Internasyonal alanda da kullanılabilecek olan elektronik çek desteği yardımıyla hem minik esnaflar hem de öteki firmalar karşılıksız çek ya da düzmece çek probleminden kolayca kurtulabilme imkanı bulabilecektir. Elektronik çek sistemi kağıt çeklere bakılırsa alternatif bir ödeme sistemi olarak geliştirilmiştir. Bu çeklerde yazılan meblağ, ciro silsilesi ve vade kayıt altına alınarak alacaklarının korunması sağlanacaktır.

Bunlarla beraber karşılıksız olarak çek düzeyenlerin çek haklarının kullanımı sonlandırılacak ve e çek defterleri de kullanımlara kapatılacaktır. Bunlara ek olarak ATM ve POS benzer biçimde tüm dijital kanallardan da elektronik çek işlemlerinin yapılması mümkün olabilecek. Elektronik çek desteği yardımıyla müşterilerle daha sıhhatli bir ticari ilişki kurabilecek olan esnaf ve firmalar daha kolay şekilde sektörlerinde rekabet edebilme olanağına da haiz olabileceklerdir. Bu sistem yardımıyla firmaların borç ödeme alışkanları daha kolay bir halde ölçülebilecek ve bu alandaki tüm mağduriyetler daha kolay bir halde giderilebilecektir.

 

Esnafa KOSGEB Destekli Faizsiz Kredi

Esnaf için KOSGEB tarafınca bazı destek kredileri verilmektedir. Müracaat kriterlerini taşıyan kişiler başvurularını yaparak bu kredilerden yararlanabilme olanağına haiz olabileceklerdir. Mikro ve Minik İşletmelere Süratli Destek Programı Başvurusu menüsü aracılığı ile ilgili desteklere başvurular gerçekleştirilebilir. Esnafa bağışlama destekleri yanında verilen krediler de belirli şartlar içermektedir. Bu şartları taşıyan kişiler kayıt işlemlerini e devlet üstünden gerçekleştirebileceklerdir. Programlara başvurular 31 Mart 2022’ye kadar yapılması gerekiyor.

Bu program başvurusunda geçici olarak onay verilen işletmelerin bünyelerinde bulunan çalışanları için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih ise 25 Mayıs 2022 tarihidir. Başvurular tamamen online ortamda gerçekleştirilmektedir. Bundan dolayı de kurumlara online başvurular haricinde bir belge teslim edilmesi gerekmiyor. Müracaat belgesi yanında işletmelerin yenilikçi ve genç işletme kriterlerinden minimum birini taşıdığını gösteren bir belgenin de taratılması ve sisteme yüklenmesi isteniyor.

 

KOSGEB Desteklerinden Yararlanma Şartları

Esnafa bağışlama destekleri ve faizsiz kredilerden yararlanmak amacı ile bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. KOBİ’lere finansman desteği programları ile uygun koşullar altında finansal bir destek temin etmek mümkün olmaktadır. Kalite ve üretim standartlarını artırmaları, daha yüksek oranda istihdam yaratmaları ve internasyonal alanda rekabet edebilmelerini sağlama amacı ile bu destek sunar verilmektedir.

Esnaflar ve minik ölçekli firmalar için lüzumlu görülen kredilerin KOSGEB aracılığı ile verilmesi sağlanıyor. İşletmesini büyütmek isteyenler ya da salgın hastalıklar sebebiyle oldukça ciddi maddi problemleri olan esnaflar bu desteklerden yararlanabilmektedir. Bu destek programlarından yalnızca daha evvelde kurulmuş olan esnaflar değil bununla birlikte girişimcilik alanına yeni adım atacak olanlar da yararlanabileceklerdir.

Verilen desteklerde mikro işletmelerin minimum 2 tane, minik işletmeleri de minimum 5 personele kadar verilen desteklerden yararlanabilme şansına haiz olabileceklerdir. Her personel için 100 bin TL değerinde geri ödemeli destek alınabilme imkanı sunulacak. Bu verilen geri ödemeli desteklerde destek alındıktan sonrasında 24 ay süresince ödeme yapılmayacak olması mühim avantajlardan biridir. Bununla beraber sonraki 24 ay içinde de eşit taksitler olacak şekilde faiz ve komisyon olmadan KOSGEB’e ihtiyaç duyulan ödemeler yapılacaktır. Başvuruları kişiler e devlet üstünden yapabilecekler. Meydana getirilen desteklerin kapsamları ise imalat, Ar-Ge,  hizmet ve tecim sektörlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi daha çok kişinin bu desteklerden yararlanmasına olanak tanır. Mikro ve minik işletmelerin faaliyetlerini daha kolay şekilde sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam oranlarını korumaları ya da ilave olarak istihdam yaratabilmeleri açısından mühim olan programlardır.

 

KOSGEB Destek Ödeme Şartları

KOSGEB tarafınca verilen faizsiz kredilerin ödemesindeki en mühim koşul kriterlere uygun olan personellerin minimum 12 ay süresince işletmelerde istihdam etmeleri sağlanacak. Bu desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerin 12 ay süresince averaj olarak istihdam düzeyini koruması da sağlanacaktır. Eğer işletme sahibi kadınsa ya da işe alınan personel bir bayan personel ise destek üst limiti olan 110 bin TL destek uygulamasından yararlanabilme hakkına haiz olabilecektir. Esnafa bağışlama destekleri kapsamında son aşama yüksek standartlarda avantajlar sunuluyor ve minik işletmeler de enflasyon ve salgın benzer biçimde durumlar karşısında korumaya alınıyor.

 

AB Bağışlama Destekleri Neler?

Son yıllarda birçok minik ve orta ölçekli şirket çeşitli destek programları ile mevcut durumunu korumaya ya da çeşitli bağışlama desteklerinden yararlanmaya çalışıyor. AB bağışlama programı da minik esnafa ve firmalara mühim destek sunar sunuyor. Bu desteklerden yararlanabilmek için mühim şartlar bulunuyor. Bu süreçte müracaat yapmadan ilkin ne olursa olsun kurumunuzun ya da işletmenizin program dahilinde olduğundan güvenilir olmanız gerekiyor.

Genel olarak AB bağışlama desteklerinden birçok tüzel kurum ve kuruluşun yararlanabilme hakkı oluyor. Sadece müracaat yapamayacak olan hususi durumda olan işletmeler de bulunuyor. Bundan dolayı destek programının şartlarını taşıyor olmanız büyük ehemmiyet taşıyor. En mühim şartlar ise kurumun verilen AB hibesini yönetebilecek bir finansal kapasitesinin olmasıdır. Şu demek oluyor ki sizlere verilen parayı iyi mi kullanacağınızı ve ne şekilde bir değerlendirmeye alacağınızı iyi planlamanız gerekiyor. Bunun için kurumunuzun kuvvetli olması gerekiyor.

Planlarınızı proje haline getirerek hibeyi daha kolay almayı başarabilirsiniz. Yönetebileceğinizden daha çok bağışlama talep etmemeye itina göstermelisiniz. Şundan dolayı AB kurumsal yapısı genel anlamda son 3 yıl içindeki projeleriniz ve aktivite değerlerinize bakılırsa sizlere bağışlama destekleri verilmektedir. AB hibeleri 5000 Avro’dan başlıyor ve bu miktar 50 milyon Avro’ya kadar çıkabiliyor. İstenilen rakamın da ne olursa olsun bu çerçevede belirlenmesi gerekiyor.

 

AB Bağışlama Fon Programları Neler?

Avrupa Birliği tarafınca verilen fonlar her yıl güncelleniyor. Her yıl Türkiye’nin de kullanımına açık olan 400’e yakın bağışlama programı bulunmaktadır. Fon programları çerçevesinde bulunan sektörler içinde şunlardan anlatmak mümkün olabilir.

Araştırma ve geliştirmeEğitimGüvenlikTarım ve hayvancılıkTeknolojiSağlıkŞehir planlamaYerel yönetimler

Benzer biçimde birçok değişik alan bulunuyor. Bu programlardan birine müracaat yapmadan ilkin ilk olarak şartlarını öğrenmeli ve bu alana dahil olup olmadığınızı bilmelisiniz. Hazırlanan projeyi AB’nin herhangi birbirine göndermemeniz gerekiyor. Her hibenin kendi ayrı departmanı bulunuyor. Yönetimi ve kurulları bulunuyor. Bundan dolayı de en doğru programı saptamak ve bu programa dahil olmak gereklidir. Kesinlikle AB çağrılarını dikkate almanız gerekiyor. Bu bağışlama desteklerinin verilmesinde en mühim mevzu sizin ne istiyor olduğunuz değildir. AB hibelerinde hangi alanların desteklendiğidir. Bundan dolayı de her yıl meydana getirilen çağrılar altında neler istendiğini oldukça iyi takip etmeli ve bunlara uygun bir işletmeniz olup olmadığına bakmalısınız. AB programlarında ne tür projeler istendiği detaylı olarak açıklanır. Bundan dolayı de proje hedeflerinizi belirlerken bu kriterleri göz önünde bulundurmalısınız.

 

AB Hibesi İçin Kayıt, Tanıtım ve Ortaklık

AB bağışlama programlarının en mühim şartı ortaklıktır. İstisna olmadığı sürece derhal her türden projede AB hibeleri için bir ortak isteniyor. Bu ortaklar da genel olarak AB üye ülkelerinin birinde ya da birkaçında olmak durumundadır. Yüksek miktarlı bir projeye ortak olmak hem şahsınıza hem de işletmenize oldukça ciddi kazançlar sağlayabilir. Bundan dolayı AB’nin çeşitli birimlerine kurum kayıtlarınızı yaptırın ve bu şekilde öteki AB ülkelerinden birileri bir proje hazırlarken sizleri kolayca bulunabilme imkanı elde edin.

Eğer bir projeniz yoksa bile başka ülkeden iyi bir proje sahibi sizleri bularak kendi projesine ortak olmanızı isteyebilir. Bununla beraber sizler de iyi bir proje hazırlayarak değişik ülkelerden bir ortak bulabilme şansı elde edebilirsiniz. Sadece proje hazırlama sürecinde titizlikle hareket etmeniz gerekiyor. Bu süreçte lüzumlu kurumlardan da güncel detayları alarak projenizi sağlam temellere ve bilgilere dayandırmalısınız. Tüm araştırmalarınızı yaptıktan ve bilgileri hazırladıktan sonrasında projenizi yazmanız gerekiyor.

Proje yazımı esnasında dikkat etmeniz ihtiyaç duyulan kriterler bulunuyor. Projeyi yazmak zannedildiği kadar kolay bir işlem değildir. Bu işi yapmak için kafi donanımınız yok ise bu işi meydana getirecek profesyonellerden destek alabilirsiniz. Bununla beraber proje yazımı esnasında daima ortaklarınız ile informasyon alışverişi içinde olmaya itina göstermelisiniz. Projeyi açık ve anlaşılır bir halde aktarmaya dikkat etmeli ve bütçelendirme mevzusunda abartılı rakamlar tercih etmemeniz gerekir. Projenizi yazıp bitirdikten sonrasında teklif çağrısı gelmesi gerekiyor. Bağışlama Müracaat Formu bulunduğunuz alan ile ilgili olarak doldurulmalıdır. Eğer projeyi Türkçe olarak yazdıysanız özeti, mantıksal çerçevesi ve bütçesinin İngilizce olması gerekir. İngilizce ise mantıksal çerçeve, özet ve bütçe bilgisi Türkçe olarak belirtilmelidir. Projenizi gönderirken iki suret ve bir aslolan ile beraber CD şeklinde göndermeye dikkat etmelisiniz.

Okuyun: Devlet Tarafınca Verilen Destek sunar

AB Bağışlama Desteklerinin Sonuçlarının Açıklanması

Projeniz gönderildikten sonrasında sonuçlar açıklanmadan sizlerden belge ya da çeşitli bilgiler isteyebilir. Bundan dolayı de e posta, faks bilgisi benzer biçimde detayları dikkatli yazmanız gerekir. Sonuçlar da sizlere 3 ay benzer biçimde bir süre içinde gönderilir. Negatif durumlarda da gene size informasyon verilmektedir.

Yorum yapın